Foreningerne skal friholdes for P-afgift | Køge Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Foreningerne skal friholdes for P-afgift

Fra september og frem skal vi til at betale for parkeringen af vores bil, hvis vi skal en tur ind til centrum af Køge. Parkeringsafgiften kommer til at få en række negative konsekvenser, som det Radikale Venstre i Køge ikke mener, er blevet belyst ordentlig, da beslutningen blev vedtaget af enstemmigt byråd i efteråret 2015.
I Dagbladet og til byrådsmøderne har foreningerne i Køge råbt op om konsekvenserne af denne parkeringsafgift. Parkeringsafgiften kommer i høj grad til at ramme brugerne af de foreninger, som holder til i og omkring Sdr. Havn.
Det Radikale Venstre i Køge mener, at denne parkeringsafgift rammer skævt i forhold til, hvad den er tiltænkt. Vi mener ikke at foreningernes medlemmer skal pålægges "ekstra afgifter" for at benytte de fasciliter, som foreningerne stiller til rådighed for medlemmerne. Derfor er vi enige i foreningernes bekymringer over indførelsen af parkeringsafgiften. Vi er af den holdning at kommunen bør indrage lokalplanen for området og her igennem finde nogle løsninger på problemet.
Med lokalplanen for området kan kommunen lave en række tiltag, som muliggøre at lave nogle zoner i området, hvor brugerne af foreningerne kan slippe for parkeringsafgiften. Derfor anbefaler det Radikale Venstre i Køge at kommunen indkalder foreningerne og borgerne i området til borgermøder, hvor vi i fællesskab finder nogle løsninger til, at komme denne problematik til livs. For en løsning skal vi have fundet og det skal ikke bare være en smart hovsa løsning, som forvaltningen lige har fundet på. Borgerne og foreningerne skal indrages i dette.
Tiltagene, som findes i samarbejde med foreningerne, borgerne og forvaltningen, kan finansieres af indtægterne fra parkeringsafgiften. Kommunen må ikke bruge dem til at spare op. De skal ud og arbejde for borgerne, så vi kan få skabt nogle ordentlige parkeringsforhold for borgerne, som ønsker at tage bilen ind til centrum. Det skal stadig være en mulighed