Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Formandens beretning 2018

Kære medlemmer,

Endnu et år er gået i Radikale Venstres kommuneforening i Køge. Derfor er det tid til at gøre status over året, der er gået.


Det forgangne år har været et år, hvor vi som bestyrelsesmedlemmer skulle finde os selv tilrette i en ny bestyrelse for kommuneforeningen, som ikke kun betød nye medlemmer, men også betød udskiftning på både formands- og næstformandsposten. Trygge og vante rammer blev brudt. Nogle af os fik nye titler og nye opgaver. Men med stor lyst til at være en synlig del af Radikale Venstres kommuneforening i Køge, har vi samarbejdet om, at udvikle kommuneforeningen i en mere aktiv retning. Det har blandt andet betydet en betydelig fremgang i antallet af nye medlemmer i kommuneforeningen.


Men hvad er det så egentlig vi har kunne tilbyde vores nye såvel som gamle medlemmer i kommuneforeningen det forgangne år. Det blev meget hurtigt klart for den nye bestyrelse at vi gerne ville øge aktiviteten for og til vores medlemmer af kommuneforeningen. Derfor har vi siden august sidste år afholdt medlemsmøder hver måned, hvor en stor del af møderne har haft et politisk indhold kombineret med gæster ude fra. Fra byrådet i Køge har vi blandt andet haft besøg af Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (SF) og fra Europa parlamentet har vi haft besøg af Morten Helveg Petersen. Det vil vi gerne fortsætte med i det kommende år. Vi har indbudt til medlemsmøder, hvor medlemmerne har haft mulighed for, at møde vores to folketingskandidater Jeppe Trolle og Line Krogh Lay. Her i marts var vi medarrangør af en offentlig debat om EU med forskellige partiers kandidater til Europa parlaments valget, hvor vi også havde besøg af tidligere Køge borgmester Flemming Christensen.


Som skrevet i starten er endnu et bestyrelses år gået. Et år med en masse udfordringer og gode oplevelser både for bestyrelsen, men forhåbentlig også for vores medlemmer i kommuneforeningen. Forude venter nye udfordringer og nye oplevelser. I det kommende år skal vi blandt andet have valg til folketinget og Europa parlamentet, hvor vi håber på, at vi får et systemskifte, som gerne vil fremad og ikke tænke, så meget tilbage. Når de forskellige valg er overstået, så skal vi i gang med at udarbejde en strategi frem mod kommunalvalget i 2021 og så skal vi begynde at se os om efter gode kandidater, som gerne vil kæmpe for den radikale sag i Køge. Vi vil fortsætte med at afholde vores medlemsmøder og så vil vi arbejde for at styrke samarbejdet med Radikal Ungdom Sydkysten (RUSK), som lige på nuværende tidspunkt arbejder på, at blive en godkendt forening i Køge. Det samarbejde ser vi rigtig meget frem til.


Et nuværende bestyrelsesmedlemmer har desværre valgt at stoppe i bestyrelsen efter fire år, hvorfor jeg gerne vil takke Søren Karlsson for den indsats han har ydet de sidste år. Det betyder, at vi efter generalforsamlingen endnu engang skal bryde op med trygge og vante rammer. Nye kommer forhåbentlig til, nogen skal måske igen have nye titler, og andre måske igen have nye opgaver at arbejde med i det kommende år.


Bestyrelsen er overbeviste om at kommuneforeningen er kommet styrket ud af det sidste års hårde arbejde og i bestyrelsen ser meget frem til det kommende år, hvor vi styrker kommuneforeningen endnu mere og ser fremad. Det er vi klar og parate til.