Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Generalforsamling 2019

Torsdag den 25 april 2019 blev der afholdt generalforsamling i Radikale Venstre Køge. Kurt Jensen og Hans Frandsen er nyvalgte i bestyrelsen. Kurt arbejder til daglig i bankverdenen og Hans er pensionist. Efter fire år i bestyrelsen valgte Søren Karlsson ikke at genopstille i år. Formanden takkede Søren for hans store arbejde i bestyrelsen.


Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud: Kenni Lars Rasmussen, Søren Johansen, Karl Guldberg Kristjansen, Kurt Jensen og Hans Frandsen. Maria Gullestrup blev valgt, som suppleant. Kenni Lars Rasmussen blev genvalgt, som formand og resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde.


Årets generalforsamling blev afsluttet med en politisk debat og peptalk frem til de kommende valg til folketinget og Europa parlamentet. Den politiske debat blev styret af Martin Lidegaard, der er gruppenæstformand i folketinget og tidligere klima- og energiminister. Martin gav nogle gode bud på, hvad der kendetegner Danmark og hvordan vi skaber os en bedre fremtid.