Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Hvor blev den maritime halvø af?

Radikale Venstre i Køge tilslutter sig de overordnede linjer for boligområderne i lokalplan 1064. For de maritime aktivitetsområder, MA1, MA2 og MA3 har Radikale Venstre en række indsigelser, som der vil blive redegjort for.

Siden Køge Kyst afsluttede arkitekt konkurrencen har områderne MA1, MA2 og MA3 samlet været kaldt den maritime halvø. Køge Kommune og Køge Kyst har ved indvielsen af Søndre Strand lovet klubber og foreninger, at området skulle udviklet samlet. I lokalplanforslag 1064 er “den maritime halvø” end ikke nævnt og der i området MA1 nævnt, at der skal opføres en restaurant. 

Radikale Venstre ønsker en samlet plan for de tre maritime aktivitetsområder MA1, MA2 og MA3. Opsplitningen, hvor byggeretningslinjerne for MA1 og MA2 beskrives i denne lokalplan og MA3 i en senere lokalplan giver ingen mening. På borgermødet om lokalplanen blev det oplyst, at der ikke er politisk opbakning til at tillade en restaurant på område MA1. Restauranten skulle være taget ud af lokalplanen. Det er ikke sket.

En samlet plan for de tre maritime aktivitetsområder vil give de klubber og foreninger, der er i området bedre mulighed for at udvikle sig sammen med andre klubber og foreninger, som gerne vil etablere sig i området. De to områder MA2 og MA3 er så små, at de kun vil kunne indeholde de eksistrende klubber og foreninger, mens der altså ikke blive plads til andre. Det kan Radikale Venstre ikke bakke op om.

Radikale Venstre ønsker også, at der bliver mulighed for etablering af et begrænset et antal gratis P-pladser til brug medlemmerne af klubberne og foreningerne på den maritime halvø.

Radikale Venstre noterer sig også, at der endnu ikke er givet tilladelse til fjernelse af den nordlige høfde på Søndre Strand. Høfden er årsag til de betydelige lugtgener, der er området. Det undrer os, at lugtgenerne ikke er behandlet i lokalplanforslaget i lighed med støj og vindforhold.