Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Køge Byråd forspilder gode chancer

Forleden kom den længe ventede rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om mulige vejforbindelser til Stevns. Rapporten angiver at en forbindelse fra Klippinge over Hårlev til Sydmotorvejen ved Slimmingevejen som den samfundsmæssigt mest rentable.


En forbindelse fra Strandvejen syd om Egøje og nord om Herfølge er mindre samfundsmæssigt rentabel.


Ifølge Dagbladets artikler på Køge og Stevns siderne er der alene set på hvor meget trafik, der bliver flyttet sammenlignet med nu. Der er vist nok også set på en betydning af Køge Nord station, men det fremgår ikke klart.


På det grundlag vælger et flertal i Køge Byråd, S og V, at tilslutte sig den sydlige linjeføring til Slimmingevejen. Dette passer sammen med tidligere udmeldinger fra disse partier.


Dette giver ingen aflastning af trafikken i og omkring Køge, men alene en forbedring af adgangen til motorvejssystemet for den midterste og sydlige del af Stevns. I sig selv et anerkendelsesværdigt mål.


Men samtidigt forspilder man gode chancer for flere lettelser i og omkring Køge:


Herfølge Station får snart direkte forbindelse til København. Det vil være en stor aflastning af trafikken ved Køge by, at pendlere fra Stevns kan bruge den til at komme hurtigt til København.


En nordlig forbindelse vil også gøre det attraktivt for pendlere fra Herfølge området at køre direkte til motorvejen i stedet for at køre ind omkring Køge. Denne virkning vil forstærkes efterhånden som bosætningen i Herfølge øges. Det vil også få betydning med den øgede bosætning i Strøby området, som er i gang.


Ved at lægge forbindelsen nord om Herfølge kan man meget lettere end ved Slimmingevejen etablere en senere forbindelse til Vestmotorvejen. Det vil give flere gevinster. Stevns bliver forbundet med det vestlige Sjælland og Danmark i øvrigt og Syd- og Vestsjælland bliver forbundet langt billigere end ved en motorvej fra Kalundborg over Slagelse til Næstved. Slimmingevejen vil ikke kunne løse den opgave.


Der er for os radikale ingen tvivl om, at den nordlige løsning på sigt vil give langt større fordele for trafikafviklingen i og ved Køge frem for den sydlige.


Hvis byrådet fastholder støtten til den sydlige løsning, bliver det i løbet af nogle få år nødvendigt at gøre noget alvorligt ved Køges vejnet. Og det skal betales med kommunale kroner.