Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Motorring – eller bare motor-ringe?

Radikale Venstre i Køge mener, at vi bør slå koldt vand i blodet i forhold til Motorring 5 og savner tydelig stillingtagen fra Byrådet i Køge. Vi ønsker en grundigere analyse af konsekvenserne sammenholdt med mulighederne for investering i bedre og billigere offentlig transport, inden der tages stilling til at smide et milliardbeløb efter ny motorvej. Vi burde overveje at lytte til den skepsis, man hører fra fx Roskilde og Solrød.

Nordsjælland har takket nej tak til Motorring 5 bl.a. pga. af omkostningerne for naturen. Af samme årsag er strækningen forkortet i Regeringens og DF´s aftale og skal nu kun føres til Frederiksundsmotorvejen. Hvilke positive eller negative konsekvenser det vil have for effekten af vejen, er ikke grundigt analyseret. Og det er et problem!

En ny motorvej vil selvsagt flytte biler væk fra Køge Bugt, men den risikerer samtidig at øge den samlede bilisme. Desuden vil den forstærke bevægelsen mod København og tendensen til centralisering af arbejdspladser. Motorringvejen vil også have store konsekvenser for naturen og de attraktive bosætningsområder i de kommuner, den skærer igennem, bl.a. i det nye område i Køge Nord. Derfor deler vi de berørte landsbyers bekymringer for deres fremtid med en motorring 5 i deres baghave. Køge har en politik om at bevare landsbyernes særlige egenskaber og kendetegn. Den understøttes ikke af en ny motorring 5. Det bør undersøges nærmere, hvordan man kan udnytte den eksisterende infrastruktur bedre end i dag. Strækningen langs Køge Bugt motorvejen egner sig godt i forhold til at flytte mennesker fra bilerne over i den offentlige transport. Det vil vi forhåbentlig få at se, når den nye Køge Nord Station bliver taget i brug.

Men hvis det skal lykkes, kræver det investeringer i ordentlige forhold for pendlerne såsom parkeringsforhold og bedre og billigere offentlig trafik. På den baggrund virker det paradoksalt, at man allerede inden åbningen af den nye Køge Nord Station vil ofre et større milliardbeløb på en ny motorvej, som undergraver viljen og incitamentet til at benytte toget.

Motorring 5 kan vise sig at være en dyr og kortsigtet løsning! Vi vil ikke afvise, at der kan blive behov for en vej i fremtiden, men lige nu er der en række tiltag, som vi mener bør igangsættes og prioriteres, før vi kaster et så stort beløb efter en ny motorvej.

Kenni Lars Rasmussen,
Formand for Radikale Venstre i Køge

Jeppe Trolle,
Folketingskandidat i Køge kredsen for Radikale Venstre

Line Krogh Lay,
Folketingskandidat i Køge kredsen for Radikale Venstre