Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Spring ud i det

Køge Marina skal være et sted med masser af plads til fysisk udfoldelse. Det står klart for mig og mange af dem, som deltog i mødet angående udviklingsplanen for Køge Marina. Den store succes med det nye udendørs 50 m svømmebassin har vist mulighederne.
De første planer for Køge Marina var stort set uden puls. Nu er der igen kommet luft på hoppeborgen. Dykkerbane, vandlege-område og kajakpolo er en del af de nye planer, som kan realiseres uden de store omkostninger. Men der er plads til mere. Især synes jeg, at området omkring Tangskoven kan udnyttes meget bedre. Skråningen vil oplagt kunne bruges til en dirt-jump, mountain/bmx-cykling, skaterbane samt kælkning om vinteren. Igen projekter, der kan realiseres uden de store midler. Et eventuelt hav-bad behøver heller ikke at koste en multi-million. Lad hellere projektet blive forankret i en forening af brugere, som så kan være eksperterne på, hvordan et sådan kan indrettes og betales.
Køge Marina er også adgang til vand. Det er vigtigt at holde sig det for øje. Men de nuværende brugere, som sejlere, surfere, søspejdere og fritidsfiskere skal nok indstille sig på at dele pladsen med andre uorganiserede, som f.eks. svømmere og hav-badere.
Jeg glæder mig også til at høre mere om, hvad og hvem, der er bag overskrifterne “Søsportscenter”, “Køge Maritime Aktivitetscenter” og “Køge Museum”. Projekterne skal også lave en plan for finansiering. Orlogsværftet med “Hummeren” er godt på vej også med finansieringen.
Det er også gået op for mig, at Køge Marina mangler en vigtig ting, nemlig et torv. Det behøver ikke at være meget stort, men en plads, som kan bruges til mange forskellige ting, vil være oplagt. Nogle aftener kunne det være dansegulv, koncertplads eller torveaften med salg af f.eks. tøj eller fødevarer.
Trafikken er overhovedet ikke blevet diskuteret. Det er rigtigt ærgerligt. Der er behov en samlet plan. Når det er sagt, så vil et lille stykke cykel-sti mellem den fancy cykel-bro og Strandgården kunne gøre adgangen fra midtbyen på cykel meget nemmere.
Flytningen af vandrehjemmet fra den nuværende placering i Nørremarken til Køge Marina er oplagt. Men heller ikke her er jeg den store tilhænger af et kæmpe, luksus kursuscenter. Et less-is-more koncept med billig overnatning eventuelt suppleret med en campingplads synes jeg vil være det rigtige.
Til sidst - finansieringen bliver alt afgørende for, hvad der er muligt. Herfra skal lyde en opfordring til en to-delt plan, hvor de første bølge indeholder alle billigere fysiske aktiviteter og så i anden omgang kan de aktiviteter, der kræver dyrere bygninger realiseres. Erhverv og boliger kan være gode finansieringsmuligheder, som dog kræver en omhyggelig indretning.