Stram op på økonomistyringen | Køge Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Stram op på økonomistyringen

I sidste uge kom det pludselig frem at børneudvalget står med et underskud på 18,5 million kroner og Social- og sundhedsudvalget har tidligere på året varslet et underskud på mere end 10 millioner kroner. Sidste år blev et underskud på 20 millioner kroner i social- og sundhedsudvalget dækket af kommunens opsparing. Underskuddet var en del af en regnefejl, som vi i disse år har set en del af i kommunens styring af budgetterne.
Radikale Venstre i Køge er derfor meget bekymret for styringen af de kommunale budgetter, som har med den borgernære velfærd at gøre og ikke mindst for konsekvensen af disse ydelser kommunen yder overfor borgerne. Vi frygter at det vil gå ud over personalet, som arbejder med ydelserne inden for kernevelfærdsområdet og ikke mindst vores børn, unge og ældre, som er afhængige af disse ydelser fra kommunen.
Derfor ønsker Radikale Venstre i Køge en mere klar strategi for en strammere styring af de kommunale budgetter, så vi i fremtiden undgår disse pludselig opståede underskud og så de ikke kommer, som nogen overraskelse for, hverken politikkerne eller borgerne i kommunen. Vi skal behandle borgernes indbetaling til kommunens kasse på en ordentlig og ansvarlig måde, så vi også har en økonomi til fremtidens kernevelfærd. Den skal vi udvikle på. Derfor vil vi gerne være med til at se på en vision eller strategi for kernevelfærdsområdet i kommunen, så vi med rettidig omhu står godt rustet til fremtidens behov og udfordringer.
Vi mener at det vil være en klart bedre vej at gå end skattestigninger, som det har været nævnt flere steder i debatter på de sociale medier. Med skattestigninger vil kommunen få en her og nu indtægt til kommunens kasse, men arbejder vi ikke mere seriøst med den økonomiske styring af de kommunale budgetter vil det betyde at indtægten fra skattestigningen blot ryger ned i et stort sort hul, som dækker huller hist og her. Det skal vi for al i verden undgå.